Магазин за луксозни подаръци

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

GDPR

 

Настоящата политика на “Нови Мобилни Технологии” ООД за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни   чрез платформата (уебсайта)  ни https://vip365.bg. Тази политика е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта.
 
Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. 
 
Важно е да знаете, че:
• Регистрирайки се в платформата ни, Вие се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
• Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в Политиката, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Платформата ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за използване на услугите на нашата платформа би означавал отказ да използвате съответните услуги.
• В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание.
 
 
§1 Събиране, използване и съхраняване на лични данни
При използване на онлайн услугите на https://vip365.bg ние събираме от Вас различни данни, част от тях представляващи лични данни. При тях става дума за данни касаещи лични или материални отношения на определено физическо лице или такива, с които то може да бъде идентифицирано еднозначно като напр. Вашето име, Вашият адрес, Вашият имейл адрес или Вашият телефонен номер.
 
1. Посещения на сайта
При посещение на сайта https://vip365.bg се събират следните данни, чието съхранение има за цел да осигури функционирането на системите и да осигури статистическа информация за посещенията в анонимна форма: заглавие на посетената страница, използван браузър, операционна система, интернет доставчик, домейн на запитването, дата и час на достъпа, използвани търсачки, имена на изтеглените файлове.
https://vip365.bg Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате, за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт. По този начин, при всеки достъп / използване на https://vip365.bg посредством акаунта (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт.
Чрез влизането/използването на https://vip365.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита  от трети лица.
Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.
При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени изявления / записи / фалшиви данни.
https://vip365.bg си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до https://vip365.bg, да закрие акаунт или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки.
Също така, достъпът в сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.
https://vip365.bgще положи всички усилия да осигури достъп без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.
Други данни, имащи характера на лична информация, се събират само, ако бъдат предоставени доброволно, например при попълването формуляр за контакт или запитване или регистрация в сайта. Предоставените от Вас лични данни в зависимост от характера им се използват от https://vip365.bg за отговор на Вашите запитвания, за обработка на Вашите поръчки, както и за цели, свързани с техническото администриране на сайта. По-конкретно данните се използват както следва:
2. Формуляри за контакт
Когато се свързвате с https://vip365.bgпосредством онлайн формуляр за контакт се съхраняват Вашите имена, обръщение, e-mail адрес, областта, за която се отнася Вашето запитване, заявеният от Вас тип потребител (физическо лице или фирма), така че въведеното от Вас в съответното поле съобщение да бъде насочено към съответното лице, което да отговори на запитването Ви. Събраните чрез формулярите за контакт данни не се ползват за други цели, в т. ч. не се използват за изпращане на реклама.
3. Проучване на пазара (напр. Register&Win / Регистрирай се и спечели)
https://vip365.bg използва Вашите данни за целите на проучване на пазара в рамките на определеното от закона и когато изрично сте се съгласили с това при покупка на артикул от магазина.
В рамките на акция „Register&Win“/“ Регистрирай се и спечели“ или при други подобни за целите на проучването на пазара https://vip365.bg съхранява Вашите обръщение, имена, адрес, e-mail, телефон, тип клиент (физическо лице или фирма), който Вие сами сте определили, а също така, в случай, че сте направили поръчка, артикулен номер, наименование на продукта, дата на покупката и заявеният от Вас интерес към други активности. https://vip365.bg ще използва Вашите данни за целите на проучването или реклама на продуктите си, само ако сте заявили съгласие за това с абонаментза нашият бюлетин. В противен случай данните Ви ще се използват само за да бъдете информиран, ако спечелите награда.
 
4. Игри
При провеждането на промоционални игри https://vip365.bg съхранява само необходимите за изтегляне и разпределяне на печалбите и провеждане на съответната игра данни (напр. Вашето име, адрес, e-mail). Само в случай, че изрично сте заявили съгласие за използване на Вашите данни за други цели, https://vip365.bg  ще използва данните и за пазарни проучвания или за разпространение на информационни бюлетини.
5. Информационен бюлетин
Можете да се абонирате за информационния бюлетин на https://vip365.bg и без да посочвате името си, само посочвайки e-mail адрес и изразявайки съгласието си да го получавате като маркирате чек-бокса със следния текст:
„Желая да получавам информационния бюлетин на https://vip365.bg  и се абонирам за него “.
След като потвърдите съгласието си, което става с изпращането на e-mail за потвърждение на абонамента, https://vip365.bg  ще използва e-mail адреса Ви като получател на информационния бюлетин, чрез който ще бъдете информирани регулярно за актуалните промоции и продуктите на https://vip365.bg.

§ 2 Предоставяне и изтриване на лични данни
 
Предоставените от Вас лични данни се използват от https://vip365.bg  за осигуряване на отговор на Вашите запитвания, за обработка на Вашите поръчки, както и за целите на техническото администриране на сайтовете.
Предоставяне, продажба или друга форма на предаване на Вашите личните данни на трети страни е допустимо само, когато има за цел осъществяване на договора / продажбата или е необходимо за осъществяване на плащането и доставкатаили Вие изрично сте изразили съгласие за това. Например при поръчка онлайн може да се наложи https://vip365.bg  да предостави на доставчик Вашия адрес и данните от поръчката, в случай че доставката ще бъде извършена директно от завода или склада на производителя до Вас. Нашите доставчици получават само информацията необходима за изпълнение на възложената задача. Използването на информацията по друг начин не се разрешава.
https://vip365.bg  не изключва възможността за вътрешно предаване на данни за целите на проучване на пазара. Имате право и възможност да забраните използването на Вашите данни за тези цели.
https://vip365.bg  обръща внимание, че по искане на отговорните институции ние имаме право, респ. сме задължени в отделни случаи да предоставим информация за данни, когато се цели преследване на престъпление или предотвратяване на заплаха от полицейските органи.

§ 3 Сигурност и защита на данните
 
https://vip365.bg  е предприел множество мерки за сигурност с цел да защити адекватно личните данни.
Нашите бази данни са защитени чрез прилагането на физически и технически мерки за сигурност и процеси, така че достъпът до данните е ограничен до специално оторизирани за целта лица в съответствие с настоящата Декларация за защита на данните. Нашата информационна система се намира зад софтуерна защитна стена, която ограничава достъпа от останалите мрежи свързани в интернет. Достъп до лични данни се предоставя само на служители, които се нуждаят от тази информация за осъществяване на определена задача. Служителите ни биват обучавани в областите на сигурността и практиките за защита на данните.
При събиране на лични данни от нашите интернет сайтове предаването им се осъществява криптирано посредством стандартния за индустрията протокол Secure-Socket-Layer (SSL). Чувствителна информация като номера на кредитни карти и банкови сметки не се събира и съхранява.
При комуникация чрез e-mail пълната защита на данните не може да се гарантира от наша страна.

§ 4 Бисквитки (Cookies) / Реклама на основа на употребата (Behavioural Advertising)

Нашите сайтове използват "бисквитки" ("cookies") за т. нар. поведенческо таргетиране („Behavioural Targeting“). Става дума за текстови файлове, чрез които на Вашия твърд диск се записват данни за употребата (посетени сайтове, брой посещения, време и продължителност на посещението и др.), както и профили на употребата. Тези профили на употребата се анонимизират и се оценяват в специален технически (статистически) процес, за да се осигури възможност при следващи посещения на други сайтове на потребителя да се предоставят реклами (напр. банери) базирани на интересите му. В този случай в бисквитките не се съхраняват никакви лични данни като име, адрес, e-mail.
Посредством настройките на браузъра си можете да изключите съхраняването на "бисквитки". 

§ 5 Вашите права

По всяко време можете в съответствие с разпоредбите на законодателството да поискате информация за съхранените данни, касаещи Вашата личност, техния произход и получател, както и за целта на тяхната обработка. Освен това имате право по определения в законодателството начин данните да бъдат поправени или изтрити, както и да заявите отказ те да бъдат използвани.
Ако желаете да прекратите съгласието си за получаване на информационен бюлетин, моля кликнете върху линка "Прекратяване на абонамент" в някой от получените от Вас бюлетини.
Чрез регистрирането в сайта https://vip365.bg, извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на https://vip365.bg (дружеството “Нови Мобилни Технологии” ООД ) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от “Нови Мобилни Технологии” ООД :
    Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на https://vip365.bg) на предоставените e-mail адреси от потребителите.
   Участие в конурси, промоции;Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на сайта и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;За да осигури достъпа до ограничени раздели на сайта;Пазарни изследвания;Следене на продажбени данни.
 
https://vip365.bg може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на https://vip365.bg, но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.
https://vip365.bg  ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.
На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес office@vip365.bg,  потребителите могат да имат, безплатно, следните права:
–       Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни  се обработват или не;
–       да се намесват при предоставянето на данни;
–       да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.
 
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg