Магазин за луксозни подаръци

Отказ от онлайн покупка

​Информация относно упражняване правото на отказ от договора.


I. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока.
 
ІІ. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща) и да ни изпратите артикула обратно. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

 
Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на електронен адрес office@vip365.bg 

 
ІІI. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ и да върнете стоката преди изтичането на срока за отказ от договор.

 

IV. Действие на отказа  :

Ако се откажете от сключения от Вас с Търговеца договор от разстояние, ще Ви възстановим всички плащания за стойността на продуктите, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. 

Ще извършим възстановяването на сумата по банков път като посочите банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас освен разходите по доставка и връщане на стоката, които са за сметка на клиента. 

**При решение за връщане на получените артикули, ние ще ви възстановим само тяхната стойност, без разходите за първоначална доставка. 

Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.
Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адреса на Търговеца в гр. София до офис на куриерска фирма Спиди в София, в района на Студентски град, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, от деня, в който сте получили артикула. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

отказ от договора 19 Kb (docx) свали